Thursday, August 20, 2015

Queenbee op de Android

Yeah! De Androidversie is in aantocht!
Blij verrast ontving ik dit filmpje van Lukas.

Monday, August 10, 2015

Threes!

Zo veel over gehoord, en in de vakantie maar eens gedownload en gespeeld. Threes!

Doel van het spelletje is een zo hoog mogelijk getal op je speelbord te krijgen door steeds 2 dezelfde getallen te combineren die dan opgeteld worden. Je doet dit door rijtjes omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te "vegen".
Het spelletje lijkt op 2048. Maar het is lastiger, omdat het i.p.v. een 2 die steeds verdubbeld uitgaat van het getal 3. En die 3 moet je eerst maken met een 1 en 2.