Friday, July 4, 2014

Jip en Janneke

Dochter legt het spelletje uit. In Jip en Janneke taal.Je moet zo veel mogelijk optelsommetjes maken. Hoe langer de som (hoe meer cellen je verbindt), hoe meer punten het oplevert. Sommen met de bijenkoningin krijgen dubbele punten. Je hebt 80 seconden de tijd om zoveel mogelijk sommetjes te maken!

De puntentelling is als volgt.

Een som van 2 cellen = 1 punt
Een som van 3 cellen = 3 punten
Een som van 4 cellen = 5 punten
Een som van 5 cellen = 7 punten
Een som van 6 cellen = 9 punten
Een som van 7 cellen = 12 punten
Een som van 8 cellen = 15 punten

De eerste paar rondjes zul je niet boven de 100 punten uitkomen.
Dus ga nu alvast oefenen zodat je straks getraind bent als de multiplayer klaar is. Dan kun je tegen elkaar spelen!

No comments:

Post a Comment