Friday, March 28, 2014

Irritant geluid

Okay okay okay, ik ga het geluidje dat op het eind klinkt toch maar aanpassen.
Werkelijk elke tester heeft aangegeven dat het huidige geluidje irritant is.
Het is ook een irritant geluid. Dat klopt. Want de speler moet van slag raken in de laatste seconden van het spel. De tijd is dan namelijk bijna op.

Het huidige irritante geluidje

Het nieuwe wat minder irritante geluidje

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.